Skip to content

SZOLGÁLTATÁSAINK

SZOLGÁLTATÁSAINK

A PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda

az alábbi szakterületeken vállal megbízást, végez munkát, illetve nyújt szolgáltatást:

 • vízkutatással, vízbeszerzéssel (parti szűrésű víz, talajvíz, rétegvíz, hasadékvíz, karsztvíz, termálvíz, ásványvíz) kapcsolatos tervek, szakvélemények készítése

 • hidrogeológiai védőidom- és védőövezeti rendszer meghatározása a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme érdekében

 • kutak és egyéb vízbeszerző művek tervezése

 • felszín alatti vízvédelmi monitoring rendszer tervezése

 • a kútépítés során tervezői művezetés biztosítása, illetve műszaki ellenőri tevékenység ellátása

 • geotermikus energianyeréssel kapcsolatos tervezői munkák elvégzése

 • kúthidraulikai feladatok megoldása, a kutak egymásra való hatásának meghatározása, a fúrt kutak állapotának, víztermelési és kútkiképzési hatékonyságának értékelése, a méterben kifejezett kútellenállás kiszámítása

 • mederbeni in situ beszivárgás mérések elvégzése és azok kiértékelése a mederfenék szivárgáshidraulikai paramétereinek, és a parti szűrésű járulékos készletek meghatározása céljából

 • felszín alatti vízháztartás vizsgálat, vízforgalom meghatározás, vízkészletbecslés

 • földtani, vízföldtani, építéshidrológiai szakértés, szaktanácsadás

 • vízbázisok sérülékenységének, veszélyeztetettségének vizsgálata szivárgáshidraulikai modellezéssel

 • bírósági peres ügyekben vízimérnöki műszaki szakértői vélemény készítése

 • vízellátással kapcsolatos hatósági (elvi vízjogi, vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési, fennmaradási) engedélyezési tervek készítése és az engedélyeztetés lebonyolítása

Göd-kútsor
Gödöllő K5M

13 SZAKTERÜLET

SZOLGÁLTATÁSAINK

A PÓRUSVÍZ Mérnöki Iroda

az alábbi szakterületeken vállal megbízást, végez munkát, illetve nyújt szolgáltatást:

 • vízkutatással, vízbeszerzéssel (parti szűrésű víz, talajvíz, rétegvíz, hasadékvíz, karsztvíz, termálvíz, ásványvíz) kapcsolatos tervek, szakvélemények készítése

 • hidrogeológiai védőidom- és védőövezeti rendszer meghatározása a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme érdekében

 • kutak és egyéb vízbeszerző művek tervezése

 • felszín alatti vízvédelmi monitoring rendszer tervezése

 • a kútépítés során tervezői művezetés biztosítása, illetve műszaki ellenőri tevékenység ellátása

 • geotermikus energianyeréssel kapcsolatos tervezői munkák elvégzése

 • kúthidraulikai feladatok megoldása, a kutak egymásra való hatásának meghatározása, a fúrt kutak állapotának, víztermelési és kútkiképzési hatékonyságának értékelése, a méterben kifejezett kútellenállás kiszámítása

 • mederbeni in situ beszivárgás mérések elvégzése és azok kiértékelése a mederfenék szivárgáshidraulikai paramétereinek, és a parti szűrésű járulékos készletek meghatározása céljából

 • felszín alatti vízháztartás vizsgálat, vízforgalom meghatározás, vízkészletbecslés

 • földtani, vízföldtani, építéshidrológiai szakértés, szaktanácsadás

 • vízbázisok sérülékenységének, veszélyeztetettségének vizsgálata szivárgáshidraulikai modellezéssel

 • vízellátással kapcsolatos hatósági (elvi vízjogi, vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési, fennmaradási) engedélyezési tervek készítése és az engedélyeztetés lebonyolítása

 • bírósági peres ügyekben vízimérnöki műszaki szakértői vélemény készítése

13 SZAKTERÜLET